Pride in Battle

Poprzedni mecz - 13.02.2017

Vitality Stadium; godz. 21:00

AFC Bournemouth
0 : 2
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Manchester City

Następny mecz
FA Cup - 01.03.2017

Etihad Stadium; godz 20:45

Manchester City
:
Huddersfield Town
Manchester City
Huddersfield Town

Następny mecz - 05.03.2017

Stadium of Light; godz. 17:00

Sunderland AFC
:
Sunderland AFC
Sunderland AFC
Manchester City

Regulamin

Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu ManchesterCity.pl przed rozpoczęciem użytkowania, oraz udzielania się ManchesterCity.pl. Przez korzystanie z serwisu ManchesterCity.ple zgadzają się Państwo na obowiązywanie Regulaminu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.

1 Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki korzystania z serwisu ManchesterCity.pl ("Serwis") oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w ramach Serwisu ("Usługi"). Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oraz z Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.

1.2 Właścicielem Serwisu jest ManchesterCity.pl, adres elektroniczny ManchesterCity.pl (zwana dalej "Właścicielem").

1.3 Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników Internetu.

1.4 Korzystając z Serwisu oraz Usług za jego pośrednictwem świadczonych zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.5 Serwis oraz Usługi mogą zostać zmienione w każdym czasie bez uprzedzenia.

2 Informacje dotyczące ManchesterCity.pl

2.1 Informacje zawarte w Serwisie takie jak typowanie wyników (Typer) , Relacja Live , czy  informacje na stronie głównej mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny oraz rozrywkowy, aczkolwiek autorzy jak i właściciel serwisu zobowiązują się do rzetelnego wypełniania serwisu treścią. Zarówno autorzy jak i Właściciel Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy, ani za żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.

2.2 Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii.

2.3 Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3 Świadczone Usługi

3.1 Usługi Świadczone w ramach udostępniania informacji polegają na:

3.1.1 udostępnianiu Typera na ogólne potrzeby działania serwisu;

3.1.2 udostępnianiu informacji ze świata sportu na potrzeby indywidualnego użytkownika Serwisu;

3.1.3 udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane przez użytkowników do Właściciela ("Formularz") na podany przez użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej;].

3.2 Warunkiem skorzystania z Usług serwisu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w serwisie.

3.3 Przekazując dane, o których mowa powyżej, potwierdzają Państwo, iż udzielają dobrowolnej zgody na ich gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Właściciela w celach statystycznych, reklamowych, informacyjnych oraz badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, zarówno w trakcie wykonywania świadczonej Usługi jak i po zakończeniu jej świadczenia. Właściciel może przekazywać Państwa dane innym podmiotom, z którymi współpracuje. Przysługuje Państwu prawo wglądu do przekazanych danych oraz prawo ich poprawiania.

3.4 Korzystanie z serwisu oraz skorzystanie z usługi „Formularz” nie zobowiązuje właściciela do uaktualniania oferty/informacji zawartych na stronie , lub do udzielenia odpowiedzi.

3.5 Właściciel ma prawo do blokowania kont użytkowników bez podania przyczyn, jeśli naruszają Państwo zasady określone Regulaminem.

3.6 W każdym momencie mogą Państwo zakończyć korzystanie z Serwisu poprzez nie-logowanie się na swoje konto użytkownika.

3.7 Klient wyraża zgodę na pojawianie się na serwisie wszelkich materiałów reklamowych , jak i na wysyłanie przez właściciela serwisu e-maila zawierającego jakiekolwiek informacje , włączając w to materiały reklamowe.

3.8 Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania strony jak i treści na niej zawartych proszę zgłaszać na ogólnodostępną pocztę mailową serwisu. 

3.9 Zabarania się bezpośredniego reklamowania innych serwisów internetowych na stronie ManchesterCity.pl bez wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem serwisu.

4 Postanowienia końcowe

6.1 Treść stron internetowych Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniona, rozpowszechniana bez zgody Właściciela. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo zawartość Serwisu na swoich komputerach i drukowali jego fragmenty wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).